۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

کرونا برای ما مشکلات ومحسناتی داشت/ آزمایش وابتلاء الهی بود

کرونا برای ما مشکلات ومحسناتی داشت/ آزمایش وابتلاء الهی بود

شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درآیین اختتامیه اولین جشنواره ملی عصرکرونایی: کرونا برای ما مشکلات ومحسناتی داشت/ آزمایش وابتلاء الهی بود شاهرخی: کرونا باوجود مشکلاتش محسانتی هم داشت ابتلاءوآزمایش الهی بودوبه مایادآورشدباتوجه به ادعایی که انسان دارد و اتفاقات وعلم وتکنولوژی یک ویروس، کوچکترین ومادون ترین موجود زنده که حتی قدرت تکثیر نداردچگونه تمام […]

شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درآیین اختتامیه اولین جشنواره ملی عصرکرونایی:

کرونا برای ما مشکلات ومحسناتی داشت/ آزمایش وابتلاء الهی بود

شاهرخی: کرونا باوجود مشکلاتش محسانتی هم داشت ابتلاءوآزمایش الهی بودوبه مایادآورشدباتوجه به ادعایی که انسان دارد و اتفاقات وعلم وتکنولوژی یک ویروس، کوچکترین ومادون ترین موجود زنده که حتی قدرت تکثیر نداردچگونه تمام دنیارابه ستوه درآورد!خوشبختانه ایران اسلامی ازاین امتحان موفق بیرون آمد.

شاهد خیز جدید ویروس کرونا هستیم درجهش ویروس امیکرون(سویه جدیدBA4وBA5) بیماری زایی بیشتری برخورداراست ودرگیری ریوی بیشتراست.

ازروز گذشته آمارنشان می دهد۲۳۷۵نفرمبتلا ونتیجه آزمایششان مثبت شده است ومتاسفانه از۲۳۷۵نفرمبتلا ، ده نفر فوتی داشتیم!!

۴شهرقرمز شدند که درکرمان ودرمجاورت ماهستند که بایستی اصولی ازجمله فاصله اجتماعی، ماسک، شستن دست وواکسن حتمأ مدنظرقراربگیرد.

ازنظرواکسیناسیون دز سوم ۳۴درصد است که ۳۹میلیون دزسوم رانزده اند.

دزسوم یادآوراست وبرای تقویت سیستم ایمنی لازم است.

درصد ماسک زدن درجامعه به زیر۴۰درصدتنزل یافته است.

پیامبراکرم( ص) فرمودند: اگر مرگ وبیماری وتهیدستی نبود سربه زیری انسان هم فراموش می شد.

سبک زندگی جدیدی راتجربه کردیم وبه ظرفیتهای خودپی بردیم ایران به بهترین نحوتوانست مقابله کند.

مابه عنوان تیم سلامت اتفاقات ناگواری راشاهدبودیم ولطمات روحی زیادی خوردیم امابه گونه ای عمل کردیم که نسبت به کشورهای دیگر موفق بودیم.

دراین جشنواره یک سری تجربیات رابه اشتراک می ڴذاریم ودربحث نوآوری وخلاقیت دراین مساله به عنوان مدیریت بحران ومخصوصأ بخش سلامت یادآوری واستفاده کنیم وان شاءالله باعث انتقال تجارب شود.

رجب زاده /خبرنگــارکشکوخبر

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*