۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

نویسنده :

بیمار ۹۵ ساله رفسنجانی کرونا را شکست داد

بیمار ۹۵ ساله رفسنجانی کرونا را شکست داد

چهارم فروردین ماه امسال خانم ربابه سیدمحمودی اهل رفسنجان و 95 ساله با حال عمومی بد بستری و با اعلام مثبت شدن تست کرونای وی بستری و درمان آغاز شد و توانست کرونا را شکست بدهد.