۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

برچسب : #آزمایش_الهی

کرونا برای ما مشکلات ومحسناتی داشت/ آزمایش وابتلاء الهی بود

کرونا برای ما مشکلات ومحسناتی داشت/ آزمایش وابتلاء الهی بود

شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درآیین اختتامیه اولین جشنواره ملی عصرکرونایی: کرونا برای ما مشکلات ومحسناتی داشت/ آزمایش وابتلاء الهی بود شاهرخی: کرونا باوجود مشکلاتش محسانتی هم داشت ابتلاءوآزمایش الهی بودوبه مایادآورشدباتوجه به ادعایی که انسان دارد و اتفاقات وعلم وتکنولوژی یک ویروس، کوچکترین ومادون ترین موجود زنده که حتی قدرت تکثیر نداردچگونه تمام […]