۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

برچسب : ویروس کرونا

پیام معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش کشکوئیه در خصوص آموزش مجازی تحصیل باتوجه به شرایط پیش آمده

پیام معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش کشکوئیه در خصوص آموزش مجازی تحصیل باتوجه به شرایط پیش آمده

معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش کشکوئیه: با توجه به بحران اخیر و اپیدمی بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ در سطح کشور و بسیاری از کشورهای دنیا مسله آموزش و تحصیل دانش آموزان تحت شعاع خود قرار داده و فضا رو استرس زا و افکار والدین را دغدغه مند نموده است .